Μελιτοεξαγωγείς

Αποτελέσματα 1 - 5 από 5
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 2 ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

140,00 €
140,00 €
140,00 €
140,00 €

ΠΑΚΕΤΟ ΤΡΥΓΟΥ

ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 4/8 ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΙΝΟΧ ΣΕΡΒΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 6 ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Με περιστρεφόμενη ανέμη

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 10 ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Με περιστρεφόμενη ανέμη